THÔNG BÁO MINIGAME TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH - HÀ TĨNH TẠI HÀ NỘI

  • Share this:

Tên cuộc thi được trích từ câu nói của Chúa Giê-su với một người đàn ông câm điếc trong Tin Mừng của Thánh Mác-cô. Câm điếc thể lý đáng sợ nhưng câm điếc tâm hồn còn khốn gấp bội, đặc biệt là với các Ki-tô hữu, là những người sống dựa trên Lời Chúa răn dạy. Khi bị câm điếc tâm linh, ta không nghe được Lời Chúa nói với ta trong tâm hồn, hay dạy dỗ ta qua Tin Mừng. Không dám mở miệng để ngợi khen Chúa và làm chứng cho Ngài. Vì thế, ta ngoan cố ở lì trong tội lỗi, trong cái chết của tâm hồn, không thèm nghe lời mời gọi hối cải thúc dục của Chúa Thánh Thần. “Ephata! Hãy Mở Ra” mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở cánh cửa tâm hồn ngang qua lỗ tai mà lắng nghe Lời Chúa, tiếng anh em ngoài kia, và dùng miệng lưỡi để ca tụng, cảm tạ, làm chứng cho Chúa và mang Chúa đến với những người cũng đang bị “câm điếc” tâm linh, ngõ hầu cùng đi vào tương quan tình yêu với Chúa và với nhau.

Trong tương quan Cộng đoàn cũng vậy, chúng ta cũng cần xóa tan căn bệnh câm điếc, để mở mang thêm các khía cạnh, văn hóa, tôn chỉ của Cộng đoàn, bởi “vô tri thì bất mộ”, khi chúng ta không tường tỏ về giá trị của Cộng đoàn, cách riêng là vị Thánh Bổn Mạng, chúng ta sẽ không thể yêu mến Cộng đoàn đúng cách, mà mang Cộng đoàn đến với anh chị em ngoài kia. Vậy, thông qua cuộc thi và chủ đề “Hiệp hành” của Giáo Hội, Ban Tri Thức mời gọi anh chị em cùng nhau trau dồi, tìm hiểu và học lấy những giá trị tốt đẹp của Chị Thánh và Cộng đoàn, để tự tạo cho mình vốn liếng, kinh nghiệm hữu dụng, và rồi “khi lòng đầy thì miệng mới có thể nói ra”; nói ra cho anh em, cho sự hiệp hành của Giáo Hội và cho Lời Chúa được phủ đầy khắp thế gian.