THÔNG BÁO Chương trình tĩnh tâm dọn lòng hướng đến thánh lễ Quan thầy Cộng đoàn.

  • Share this:

 

 

CỘNG ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH TẠI HÀ NỘI
Tâm linh – Tri thức – Nối kết
 
“Lạy Cha, xin hiệp nhất chúng con nên một”

THÔNG BÁO

Chương trình tĩnh tâm dọn lòng hướng đến thánh lễ Quan thầy Cộng đoàn.

 

   "Sứ mạng của con – làm cho Thiên Chúa được yêu mến – sẽ bắt đầu sau khi con chết. Con sẽ sống trên trời mà làm điều thiện dưới đất. Con sẽ gửi đến một trận mưa hoa hồng." Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Hằng năm, mỗi dịp tháng Mười, Cộng đoàn Vinh-Hà Tĩnh chúng ta long trọng mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu-Bổn mạng Cộng đoàn. Chị Thánh nhỏ đã nêu gương cho chúng ta bằng đời sống nhiệt thành, hy sinh phục vụ cách âm thầm và da diết với tình yêu hiến dâng cho Chúa.

Để chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng hướng đến Thánh lễ Quan thầy, được sự đồng ý của Cha Linh hướng, BĐH Cộng đoàn tổ chức chương trình tĩnh tâm với chủ đề:"Sống thánh cùng Têrêsa." 

 

1. Thời gian: 13h30, thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm: Nguyện đường Giê-ra-đô, giáo xứ Thái Hà.

3. Chương trình cụ thể:

- 13h30: Đón tiếp, xướng kinh.

- 14h00: Cha linh hướng Gioan giảng tĩnh tâm.

- 15h00: Các Cha ngồi tòa giải tội.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin Chúa nâng đỡ và tiếp tục đồng hành với những dự định tốt đẹp sắp tới của Cộng đoàn chúng con!

 

CHA LINH HƯỚNG

  

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh

TRƯỞNG CỘNG ĐOÀN

Giuse Nguyễn Văn Tuấn