Hệ thống Ban điều hành Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh tại Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2024

  • Share this:
Điều mà tất cả mỗi người chúng ta mong muốn là làm sao để một Cộng Đoàn phát triển bền vững hơn về mọi mặt, hơn nữa là tình đoàn kết giữa anh chị em được khăng khít đưa Cộng Đoàn ngày một thăng tiến hơn. Bởi thế sứ mệnh cao cả của tất cả chúng ta là chọn mặt gửi vàng, tìm ra những thủ lĩnh tuyệt vời trên sự bình đẳng, khách quan và công tâm nhất.
post-title

Sau một thời gian dài ứng cử và đề cử vào Ban điều hành nhiệm kỳ 2022-2024, Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh tại Hà Nội đã bầu cử ra được những gương mặt sáng giá nhất để tiếp tục điều hành Cộng Đoàn.

 

Điều mà tất cả mỗi người chúng ta mong muốn là làm sao để một Cộng Đoàn phát triển bền vững hơn về mọi mặt, hơn nữa là tình đoàn kết giữa anh chị em được khăng khít đưa Cộng Đoàn ngày một thăng tiến hơn. Bởi thế sứ mệnh cao cả của tất cả chúng ta là chọn mặt gửi vàng, tìm ra những thủ lĩnh tuyệt vời trên sự bình đẳng, khách quan và công tâm nhất.

 

Trưởng Cộng đoàn: Giuse Nguyễn Kim Phúc (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

Phó Cộng đoàn: Anton Nguyễn Thành (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó Cộng đoàn: Anton Nguyễn Phương Nam (Cộng đoàn Phanxico Assisi)

Phó Cộng đoàn: Phaolo Phan Việt Dũng (Cộng đoàn Phao Lô Trở Lại)

Phó Cộng đoàn: Maria Phan Thị Thông (Cộng đoàn Đaminh Savio)

Phó Cộng đoàn: Têrêsa Hoàng Linh Chi (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

 

 

 

Trưởng ban Tâm Linh: Phê rô Nguyễn Trung Hiếu (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Tâm Linh: Anton Nguyễn Đăng Quang (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Tâm Linh: Giuse Phan Đình Ngọc (Cộng đoàn Anton Padua)

Phó ban Tâm Linh: Tê rê sa Đậu Thị Ngọc Mai (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

Phó ban Tâm Linh: Maria Dương Thị Bình (Cộng đoàn Đaminh Savio)

 

 

Trưởng ban Tri Thức: Cecilia Phan Thị Diệu (Cộng đoàn Don Bosco)

Phó ban Tri Thức:  Phêrô Đặng Tuấn Vũ (Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm)

Phó ban Tri Thức: Anton Phạm Ngọc Phong (Cộng đoàn Anton Padua)

Phó ban Tri Thức: Matta Vũ Thị Như Quỳnh (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

 

 

Trưởng ban Nối Kết: Phaolo Nguyễn Quang Sơn (Cộng đoàn Phanxico Assisi)

Phó ban Nối Kết: Gioan Trần Tuấn Vũ (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Nối Kết: Maria Trần Thị Dung (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

Phó ban Nối Kết: Giuse Nguyễn Văn Khôi (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

 

 

Trưởng ban Truyền Thông: Phêrô Nguyễn Hoàng Phúc (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

Phó ban Truyền Thông: Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Cộng đoàn Don Bosco)

Phó ban Truyền Thông: Phêrô Võ Văn Hoàng (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

 

 

Trưởng ban Thể Thao: Gioan Baotixita: Hoàng Bảo Ngọc (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Thể Thao: Phaolo Phan Việt Duy  (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại)

Phó ban Thể Thao: Phanxico Xavie Võ Văn Tráng (Cộng đoàn Don Bosco)

 

 

Trưởng ban Ca Đoàn: Phanxico Xavie Phạm Hồng Tuyên (Cộng đoàn Don Bosco)

Phó ban Ca Đoàn: Cecilia Lê Thị Nga (Cộng đoàn Đaminh Savio)

Phó ban Ca Đoàn: Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Huỳnh (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Ca Trưởng: Giuse Phan Sỹ Kiên (Cộng đoàn Anton Padua)

 

 

Trưởng ban Tân Sinh Viên: Maria Nguyễn Thị Huyền (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Tân Sinh Viên: Maria Lê Thị Hoài Phương (Cộng đoàn Đaminh Savio)

Phó ban Tân Sinh Viên: Phêrô Võ Anh Dũng (Cộng đoàn Phaolo Trở Lại) 

Phó ban Tân Sinh Viên: Giuse Đậu Văn Thạch (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

 

 

Trưởng ban Đời Sống: Maria Nguyễn Thị Yến (Cộng đoàn Cựu Sinh Viên & Gia đình Công Giáo)

Phó ban Đời Sống: Maria Lê Ngọc Sương (Cộng đoàn Cựu Sinh Viên & Gia đình Công Giáo)

Phó ban Đời Sống: Maria Nguyễn Thị Lê Sa (Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm)

 

 

Trưởng ban Linh Hoạt Viên: Phêrô Đặng Phương Nam (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

Phó ban Linh Hoạt Viên: Maria Ngô Thanh Tuyền (Cộng đoàn Phanxico Assisi)

Phó ban Linh Hoạt Viên: Maria Nguyễn Thị Lan Anh (Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm)

 

 

Kinh Tài: Maria Lê Thị Nga (Cộng đoàn Cựu Sinh Viên & Gia đình Công Giáo)

Thư Ký: Maria Nguyễn Thị Huyền (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

 

 

Ban Cố Vấn: 

Phaolo Phan Việt Lộc  (Cộng đoàn Cựu Sinh Viên & Gia đình Công Giáo)

Giuse Nguyễn Văn Tuấn  (Cộng đoàn Cựu Sinh Viên & Gia đình Công Giáo)

Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhật (Cộng đoàn Gioan Tông Đồ)

 

Nguyện xin Thiên Chúa chở che, thương ban Thánh Thần xuống nơi mỗi người, cách riêng là các thành viên Ban Điều Hành -  những trụ cột mới của Cộng đoàn. Để mỗi người sẵn sàng dấn thân phục vụ và chu toàn tốt trách nhiệm của mình, nhằm giúp Cộng đoàn ngày càng phát triển hơn về mọi mặt, tiến những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận