Thông báo

Thư mời Thánh lễ Quan thầy Cộng đoàn Gioan Tông đồ

Cộng đoàn Vinh (08.12.2014) - Trong tâm tình hiệp nhất và yêu thương, Cộng đoàn Gioan Tông đồ trân trọng kính mời quý Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể anh chị em thành viên Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tham dự thánh lễ quan thầy của Cộng đoàn chúng con. Đây cũng là thánh lễ quan thầy Cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh thân yêu.

Thông báo: Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng 2014

Cộng đoàn Vinh (02.12.2014) - Chỉ còn hơn ba tuần nữa là tới đại lễ mừng Chúa giáng trần, toàn thể địa cầu hiệp lời hát vang bài ca chúc tụng, vinh danh Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Trong tâm tình đó, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội sẽ tổ chức chương trình tĩnh tâm đón Chúa giáng sinh cho anh chị em thành viên trong Cộng đoàn.