Thư cảm ơn - Thánh lễ Quan thầy kỷ niệm 15 năm thành lập Cộng đoàn Phaolo Trở Lại với chủ đề "Hoa trái của Thần Khí"

  • Share this:
Sau chuỗi ngày chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt vào ngày 11/6 vừa qua. Cộng đoàn Phaolô Trở Lại đã tổ chức Thánh lễ Quan thầy kỷ niệm 15 năm thành lập với chủ đề “Hoa trái của Thần Khí” một cách long trọng và đẹp lòng Chúa.
post-title

Kính gửi: Quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị cựu, quý anh chị em ban điều hành cộng đoàn lớn, cùng toàn thể anh chị em cộng đoàn giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Sau chuỗi ngày chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt vào ngày 11/6 vừa qua. Cộng đoàn Phaolô Trở Lại chúng con đã tổ chức Thánh lễ Quan thầy kỷ niệm 15 năm thành lập với chủ đề “Hoa trái của Thần Khí” một cách long trọng và đẹp lòng Chúa.

Trước hết, cộng đoàn chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân mà Người đã tuôn đổ trên cộng đoàn, cách đặc biệt là thánh quan thầy Phaolô luôn bao bọc mỗi thành viên với ngọn lửa yêu mến và đức tin nhiệt thành để cùng đồng hành với nhau trong suốt hành trình 15 năm. Đặc biệt, trong thánh lễ vừa qua Ngài đã đổ Thần Khí xuống cùng chúng con, để chúng con hoàn thành tốt các công việc của mình.

Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý Cha Phêrô Trịnh Công Chí. Mặc dù công việc mục vụ bộn bề, nhưng cha đã yêu thương, hy sinh và đến dâng thánh lễ quan thầy cho chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn cha Giuse Đào Hữu Thọ, cha chánh xứ Kẻ Sét. Ngài đã giúp đỡ và chỉ bảo chúng con trong suốt hành trình chuẩn bị cho thánh lễ quan thầy. Chúng con cũng xin tri ân cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, cảm tạ cha đã đồng hành và nâng đỡ chúng con trong suốt 15 năm qua.

Chúng con cũng xin cảm ơn quý HĐMV giáo xứ Kẻ Sét, quý cô hội hoa, ban âm thanh, ánh sáng. Quý anh chị ca trưởng và nhạc công. Vì đã yêu thương và giúp đỡ chúng con trong suốt quá trình chuẩn bị cho thánh lễ quan thầy.

Cộng đoàn chúng con cũng xin cảm ơn quý anh chị cựu, quý anh chị cựu cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh đã đồng hành cùng chúng con bằng cách này hay cách khác, để thánh lễ của chúng con được diễn ra một cách tốt đẹp. Cuối cùng, xin cảm ơn đến quý anh chị em thành viên cộng đoàn Phaolô Trở Lại đã không ngại gian khổ, hy sinh, đồng hành cùng cộng đoàn trong thời gian qua. Cảm ơn anh chị em vì tất cả.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, trong thánh lễ cũng như tiệc mừng chúng con không tránh được những sai sót, kính mong quý Cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em bỏ qua cho cộng đoàn. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Quan thầy Phaolô, ban muôn ân sủng và bình an xuống cho quý Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng tất cả anh chị em.

T/M Cộng đoàn Phaolô Trở Lại 

Trưởng Cộng đoàn 

Phêrô Nguyễn Quý Huyền 

 

Ban truyền thông Cộng đoàn Phaolô Trở Lại 

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận