Cộng đoàn Anton Padua phục vụ Lễ Thường Kì

  • Share this:
Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con.
post-title
"Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con.
Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy"
Thánh lễ Chúa nhật 19 năm C
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận