Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXXI Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXXI mùa Thường niên.

.