Đáp án vòng loại Tri thức Tôn giáo năm 2019 Chủ đề: “LẠY CHÚA, CON PHẢI LÀM GÌ?”

Xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi Vòng loại Tri thức Tôn giáo 2019.

 

 

 

CỘNG ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH TẠI HÀ NỘI

ĐÁP ÁN

BAN TRI THỨC

VÒNG LOẠI TRI THỨC TÔN GIÁO NĂM 2019

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Chủ đề: “LẠY CHÚA, CON PHẢI LÀM GÌ?”

 

 

 

 

 

 

               
 

Câu

Mã đề - Đáp án

195

208

321

452

1

D

C

A

C

2

D

B

A

A

3

B

D

C

D

4

C

A

A

B

5

A

D

C

D

6

D

D

C

A

7

B

C

A

C

8

B

D

B

B

9

B

B

C

C

10

A

C

C

C

11

C

A

C

B

12

D

A

B

C

13

A

A

D

D

14

C

A

A

C

15

B

D

D

B

16

D

C

B

C

17

C

A

D

D

18

B

C

B

B

19

C

B

D

D

20

D

D

B

B

21

B

A

D

B

22

A

B

B

D

23

B

D

D

B

24

B

B

D

A

25

C

C

A

D

26

C

D

C

A

27

C

B

D

A

28

B

C

A

A

Câu

Mã đề - Đáp án

195

208

321

452

29

A

D

A

B

30

D

A

B

D

31

D

D

C

A

32

D

C

A

A

33

C

A

C

D

34

A

C

D

A

35

C

D

D

D

36

B

C

D

C

37

C

A

D

A

38

A

D

A

B

39

A

D

B

D

40

A

B

B

C

41

A

A

B

C

42

A

B

B

C

43

A

B

B

D

44

B

B

C

D

45

D

C

D

A

46

D

B

A

B

47

D

A

B

B

48

C

B

C

C

49

A

D

A

D

50

A

C

C

A

 

 

 

 

Trưởng Ban Tri thức

 

 

 

 

 

Giuse Nguyễn Văn Đức