08:07 +07 Thứ bảy, 24/08/2019

Trang chủ » Lời Chúa

(Mc 2, 16-17)

"Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?... Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi". (Mc 2, 16-17)  

Liên kết đến trang

Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook
Giáo phận Vinh
Thánh Linh
Dòng Chúa Cứu Thế
Phút hồi tân
vietcatholic
Đài Vatican
Nu vuong Cong ly
Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam
Phút Hồi Tâm
Đại chủng viện Vinh Thanh
Hội đồng Giám mục Việt Nam