09:45 +07 Thứ hai, 23/05/2022

Trang chủ » Lời Chúa

(Lc 17, 17-18)

"Chẳng phải tất cả 10 người đều được khỏi bệnh sao? Vậy 9 người kia đi đâu? Sao không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại kiều này?" (Lc 17, 17-18)
 

Liên kết đến trang

Giáo phận Hà Tĩnh
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook
Giáo phận Vinh
Thánh Linh
Dòng Chúa Cứu Thế
Phút hồi tân
vietcatholic
Đài Vatican
Nu vuong Cong ly
Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam
Phút Hồi Tâm
Đại chủng viện Vinh Thanh
Hội đồng Giám mục Việt Nam