04:49 +07 Thứ sáu, 27/05/2022

Trang chủ » Lời Chúa

(Gl 5, 22-23)

"Bạn và tôi đã hết lòng lắng nghe Lời Chúa, đêm ngày thao thức đem ra thực hành. Nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, tôi cương quyết chống lại những nguy hiểm đang đe dọa, để sinh nhiều hoa quả Thánh Linh là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ". (Gl 5, 22-23)  

Liên kết đến trang

Giáo phận Hà Tĩnh
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook uy tín
Sửa Chữa Mua Bán Laptop, Macbook
Giáo phận Vinh
Thánh Linh
Dòng Chúa Cứu Thế
Phút hồi tân
vietcatholic
Đài Vatican
Nu vuong Cong ly
Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam
Phút Hồi Tâm
Đại chủng viện Vinh Thanh
Hội đồng Giám mục Việt Nam